Økonomi og erhverv
PDF Udskriv Email

Den spanske kolonisering af Costa Rica var ikke nær så ødelæggende som andre steder, da landet ikke havde mineraler af betydning. De spaniere, der bosatte sig, ernærede sig som småbønder. Med etableringen af eksportorienteret landbrug i slutningen af 1800-tallet blev jorden koncentreret på færre hænder, og der opstod en overklasse af bl.a. kaffe-godsejere. Deres magt blev delvis opvejet af en stor gruppe småbønder med politisk indflydelse.

Landbruget er fortsat det vigtigste erhverv og beskæftiger 26% af befolkningen (1990). Store områder langs kysten er udlagt til plantager med især bananer og sukker. Kaffe og kakao dyrkes hovedsagelig på mindre brug. Store kvægfarme findes både i højlandet og ved Stillehavskysten.

Den stærke afhængighed af eksportprodukterne kaffe, bananer, sukker og oksekød har skabt en dynamik, som gør det nødvendigt hele tiden at udvide arealerne i takt med faldende verdensmarkedspriser. Det betyder, at landet ikke mere er selvforsynende med fødevarer. Der er et øget pres på jorden, voksende skævhed i jordfordelingen (1% af bedrifterne ejer 36% af jorden (1990)) og stigende vandring til byerne. Statslige kreditter er især gået til det eksportorienterede landbrug, og denne politik støttes af bl.a. Verdensbanken. De økologiske konsekvenser af politikken har været mærkbare. Hvert år inddrages skov til kvægdriften; 71% af arealet var skovdækket i 1955 mod kun 30% i 1990. Udlægning af nationalparker har kun i mindre grad bremset skovfældningen. Landets satsning på "økoturisme" har medvirket til en tredobling af antallet af turister gennem 1990'erne, men påfører bl.a. regnskoven en vis belastning i form af byggeri og affaldsproblemer. Den danske regnskovsgruppe Nephentes har i flere år arbejdet for at redde en del af regnskoven i den nordøstlige del, dog uden væsentlige resultater.

Industrien er præget af små virksomheder. Der produceres bl.a. sukker, kunstgødning, landbrugsmaskiner og forbrugsvarer. Gennem 1990'erne er det lykkedes at tiltrække udenlandske investeringer til de såkaldte maquiladoras, og i 1999 udgjorde industriprodukter halvdelen af landets eksport. Det drejer sig bl.a. om komponenter til det amerikanske computerfirma Intels mikroprocessorer, der laves på Latinamerikas eneste chip-fabrik. Minedrift er af underordnet betydning, og der er ikke fundet olie eller gas i kommercielt omfang. Til gengæld er vandkraftresurserne meget store, og vandkraftværker producerer over 98% af landets elforbrug.

 

Den Store Danske