Miljø, klima og merproduktion går hånd i hånd
PDF Udskriv Email

Et partnerskab mellem UNEP og DTU (UNEP DTU) støttet af Danida har gennemført et projekt i Costa Rica, som gennem en indsats for en grønnere sektor for husdyr samtidigt har skabt jobs og øget vækst.

Et danskstøttet program har været med til at skabe flere jobs, højere udbytte og mindre udledning af CO2 i Costa Ricas husdyrsektor.

Det er blandt andet sket ved at se på målene i Paris Aftalen som et udgangspunkt for at skabe økonomisk vækst i stedet for som mål, der kun handler om miljøområdet.

Resultaterne i Costa Rica kommer som en del af FIRM (Facilitating Implementation and Readiness for Mitigation), et projekt finansieret af Danida, som arbejder for at styrke nationalt udviklede strategier for at mindske udledningen af CO2 og virkningerne af klimaforandringer.

Ved at involvere alle stakeholders, fra landbrugsorganisationer og enkelte landmænd til miljøagenturer og akademikere i processen, er der blevet skabt et bredt grundlag for arbejdet med at gøre den Costaricanske husdyrsektor mere effektiv og miljøvenlig på samme tid.

Højere udbytte og flere jobs

FIRM er implementeret af FNs miljøprogram, UNEP, og UNEP DTU, et partnerskab mellem FNs miljøprogram, Udenrigsministeriet og DTU. UNEP DTU arbejder med lande, donorer og institutionelle partnere om viden og kapacitetsopbygning for en mere klimavenlig og bæredygtig udvikling.

I Costa Rica har arbejdet med husdyrsektoren fokuseret på at støtte lokale initiativer inden for især kvægdrift. De er nu samlet i en overordnet national strategi med fokus på konkurrencedygtighed, lavere udledning af CO2 og tilpasning til klimaforandringer.

Det mellemamerikanske land har lagt en national strategi frem mod at blive et CO2 neutralt land inden udgangen af 2021. Erfaringen fra arbejdet med landets husdyrsektor viser, at hensyn til klima og miljø sagtens kan gå hånd i hånd med øget produktion.

Bedre og mere miljøvenlige produktionsmetoder betyder højere udbytte både på græs til foder og på mælk- og kødproduktion, samtidig bliver der skabt flere jobs på landet, hvilket giver unge mennesker bedre muligheder for at skabe sig en fremtid i deres lokalområde.

Projektet har også fokus på at tilpasse produktionen til klimaforandringerne for dermed at fremtidssikre forbedringerne.

Paris Aftale og verdensmål i en skalerbar model

FIRM programmets projekt i Costa Rica er ud over at basere sig på Paris Aftalen også med til at opfylde flere af verdensmålene for bæredygtig udvikling.

Af de 17 mål, som skal guide verdens udvikling frem til 2030, er arbejdet med Costa Ricas husdyrsektor med til at fremme mål nr. 1 om afskaffelse af fattigdom, mål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion og mål nr. 13 om klima indsats. Samtidig er de gode resultater med bred involvering af stakeholders med til at fremhæve vigtigheden og mål nr 17 om partnerskab og forhandling.

FIRM programmet er indtil videre implementeret i 9 lande i Afrika, Asien og Latinamerika.

Costa Ricas succesfulde tilgang er baseret på en skalerbar model, hvilket betyder, at den kan tilpasses efter størrelse og kopieres til andre latinamerikanske lande.

Artiklen er stillet til rådighed af UNEP DTU.

13.12.2017